TR EN

“Yaşayan Holler...”
Ankara’nın planlı gelişme bölgesi içerisinde yer alan OYAK Eryaman Konutları, kullanıcıların konut ve sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi temel düşüncesi ile sosyal alanların yer aldığı ana avlu çevresinde gelişen bir kurgu dahilinde planlandı. Erişimi kolay, sosyal donatıları ve geçiş mekânları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir yapı grubu olması hedeflendi.
Aynı parsel üzerinde yer alan perakende ticaret merkezinin yaygın yerleşimi, OYAK Eryaman Konutları yerleşimine yoğunluk artışı olarak yansıdı. Proje, bu kısıtlar içerisinde avlu-bahçeler çevresinde konumlandırılan farklı yükseklikteki blokların, yer yer bitişik nizamda bir araya getirilmesi ile kurgulandı.
Araç trafiği, arsa çeperinde çözümlenerek bloklar arasında olabildiğince büyük yeşil alanlar elde edildi. Yerleşke genelinde ele alınan “avlu-bahçe” kurgusunun sonucu olarak avlularda başlayan yeşil dokunun, blok hollerinde oluşturulan galerilerde de sürekliliği sağlandı.
Tünel kalıp sisteminin alışılageldik kısıtları, yapı kütlesinde oluşturulan boşluklar, geniş açıklıklar, konsollar şekli yenilikçi çözümler ile esnetildi. Cephe düzenindeki tekrar etkisi ve ızgara kompozisyonun sürekliliği, kullanılan farklı malzeme, renk ve dolu-boş oranlarıyla monotonluktan sıyrılarak yapıların artistik bir dokuya bürünmesi sağlandı.
Proje genelinde kat holleri, günlük yaşamdan, özel yaşama geçiş mekânı olarak ele alındı(*). Bütün bloklarda kat holleri cepheye açılarak, günışığı ile yaşayan mekânlar olarak kurgulandı. Kat hollerinde oluşturulan galeri boşlukları ve ışık bacaları ile mekân zenginliğinin yanında komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi de hedeflendi.
Projenin başında hedef olarak belirlenen bu kurgu, yapı topluluğunun hayata geçirilmesi ile somut bir yaşam formuna dönüştü. Kullanıcıların yapıların ana geçiş mekânlarının peyzajına aktif olarak katıldıkları ve bu alanları komşuları ile bir araya geldikleri iletişim ortamları olarak kullandıkları gözlemlenmektedir. Bu durum, projenin hedeflenenin ötesinde bir sonuca ulaştığını ve “yaşam odaklı çevreler”in oluştuğunu belgeler niteliktedir.
Proje, tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar BIM platformunda LOD 300 düzeyinde tamamlandı.