TR EN

VDF

Tasarımın ana teması olarak, çalışma alanlarında iletişimin arttırılarak sosyalleşmeye açık hale getirilmesi, çalışanlara mutluluk vermesi ve buna bağlı olarak verimliliğin artması hedeflenmiştir. Finans sektörünün genel standartlarına ters düşmeden resmiyet içinde keyfiyet hissi yaratılması çabası ile tasarım şekillendirilmiştir. Mimari dil olarak yalın ve akışkan bir dil tercih edilmiştir. Malzeme ve renk tercihlerinde kullanıcı görüşleri dikkate alınarak seçimler yapılmıştır. Ortaya çıkan dolu ve saydam yüzeylerde VDF için özel tasarlanan görseller kullanılmıştır. Görsellerin tasarımında kurumsal yapı içerisinde var olan ana öğeler ile ve çalışanların motivasyonuna yönelik unsurlar vurgulanmıştır.

İşveren ekibi ile sürecin başında kurulan olumlu diyalog ile, kullanıcıları açısından fonksiyonel ve sosyal bir çalışma alanı oluşturulmuştur.