TR EN

OYAK Eryaman Konut Projesi

Ankara’nın planlı gelişme bölgesinde içinde yeralan Eryaman Konut Projesi (ETK), kullanıcıların barınma ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi temel düşüncesiyle birbirine eklemlenen iki ana avlu etrafında gelişen bir kurgu dahilinde planlandı. Erişimi kolay, sosyal donatıları ve geçiş mekanları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir yapı grubu olması hedeflendi.

Aynı parsel üzerinde yer alan perakende ticaret merkezinin yaygın yerleşimi, ETK yerleşimine yoğunluk artışı olarak yansıdı. Proje, bu kısıtlar içerisinde avlu-bahçeler etrafında konumlandırılan, farklı yükseklikteki blokların, yer yer bitişik nizamda bir araya getirilmesi ile kurgulandı.

Araç trafiği arsa çeperinde çözümlenerek bloklar arasında mümkün olduğunca büyük yeşil alanlar elde edildi. Yerleşke genelinde ele alınan “avlu-bahçe” kurgusunun sonucu olarak avlularda başlayan yeşil dokunun, blok hollerinde oluşturulan galerilerde sürekliliğin sağlandı.