TR EN

OYAK Buca Tınaztepe

Buca-Tınaztepe Konut Projesi (BTK), İzmir Körfezine hakim Buca sırtlarında bir vadinin iki yamacına yayılmış bir konut projesi olarak farklı etaplarda inşaa edilmek üzere planlanmıştır.

Kullanıcıların konut ve sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi temel düşüncesi ile sosyal alanların yer aldığı ana avlu etrafında gelişen bir kurgu dahilinde planlanmıştır. Erişimi kolay, sosyal donatıları ve geçiş mekanları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir yapı grubu olması hedeflenmiştir.

Tamamlanmış olan 1. etapta sosyal alanlar ve yüzme havuzu, avlu ortasında kullanıcıların biraraya gelebilecekleri, arazinin farklı kotlarından kolayca ulaşılabilen bir platform oluşturmaktadır.

Yaz aylarındaki iklimin zorlayıcı etkilerini hafifletmek üzere hakim rüzgarı kesmeden, manzaraya açılan bir tasarım ortaya konmuştur. Topografyanın getirisi olarak ortaya çıkan, eğime oturan bloklar için alt zemin ve üst zemin katlardan girişler sağlanmıştır. Tüm katlar galeri ve ışıklıklar ile birbirine bağlanmıştır. Bu ışıklıkların aynı zamanda rüzgar bacası olarak blok içlerindeki doğal hava sirkülasyonunu hızlandırması kurgulanmıştır.

Araç trafiği arsa çeperinde çözümlenerek bloklar arasında mümkün olduğunca büyük yeşil alanlar elde edilmiştir. Yerleşke genelinde ele alınan “avlu-bahçe” kurgusunun sonucu olarak avlularda başlayan yeşil dokunun, blok hollerinde oluşturulan galerilerde sürekliliğin sağlanması kurgulanmıştır.

Tünel kalıp sisteminin alışılageldik kısıtları, yapı kütlesinde oluşturulan boşluklar, geniş açıklıklar, konsollar vb. akılcı çözümler ile esnetilmiştir. Cephe düzenindeki tekrar etkisi ve gridal kompozisyonun sürekliliği, kullanılan kontrast renkler ve dolu-boş oranlarıyla monotonluktan sıyrılarak yapıların nitelikli bir dokuya bürünmesi sağlanmıştır.

Proje genelinde kat holleri, günlük hayattan, özel hayata geçiş mekanı olarak ele alınmıştır. Tüm bloklarda kat holleri, cepheye açılmış, gün ışığı ile yaşayan mekanlar planlanmıştır. Kat hollerinde oluşturulan galeri boşlukları ve ışık bacaları ile mekan zenginliğinin yanında komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi kurgulanmıştır.

Proje, tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar BIM platformunda LOD 300 seviyesinde tamamlanmıştır.