TR EN

Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nın mimari kimliği ile öne çıkan çağdaş bir sosyal odak ve etkileşim alanı olması hedeflenmektedir.

Kamusal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulanması, tasarımın ana kriterleri olarak öne çıkmaktadır.

Yapı araziye uygun olarak doğu batı ekseninde yerleşmiştir. Batı tarafında bulunan kavşağın ana yaya yaklaşım aksını oluşturacağı ön görülerek, bu yönden yaklaşımda kente referans vermek üzere kademeli bir giriş rampası tanımlanmıştır. Bu şekilde arazide önerilen peyzaj ile alt zemin ve üst zemin katlar oluşturularak bina programında tanımlanmış olan farklı kullanımlara farklı kotlardan ulaşılması hedeflenmiştir.

Konumu itibariyle kente giriş kapısı niteliğinde olan yapı, önerdiği peyzajla başlayan kütlesel kabuk gelişimi ile ikonik bir taç kapı oluşturmaktadır. Kademelenen rampa, taç kapı altında tanımlanan meydan ile bütünleştirilmiştir. Bu nokta, Kent’e ve Erciyes’e yönlenmiş hakim bir bakış önermektedir. Meclis salonu kütlesel olarak bu meydanda yer almakta ve yalın yapı kabuğu altında farklılaşan ifadesi ile kente referans vermektedir.